Økologisk mat og matproduksjon har de siste årene blitt en stadig større og vanligere del av norsk landbruk, og forbruk. Innenfor landbruket, så er dette en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til. Økologisk mat og matproduksjon innebærer ofte også egne verdikjeder i markedet for mat i Norge.

Innenfor et samfunnsvitenskapelig perspektiv, så er Ruralis interessert i temaet økologi, og har vært og er involvert i relevante forskningsprosjekt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.