Vår forskning på norsk skogbruk har primært tatt utgangspunkt i de personlige skogeierne og deres forståelser og agering, og endringer av disse over tid. Som aspekter ved dette, har vi studert de kulturelle forforståelsene og normene som skogbruket har, relasjoner mellom skogeiere og andre aktører i skogbruket, skogeiendoms-strukturens utfordringer og mulige løsninger.  Forvaltningsaktivitet, praktisk skogbruk, nettverk, samarbeid, kjønnsaspekter og politikkutforming har vært temaer for studier.

Med fremveksten av bioøkonomien har innovasjon innenfor skog- og trenæringen blitt et større satsingsfelt for oss. Dermed kommer også samspillet mellom skog som ressurs for primærproduksjon, utvikling og miljø særskilt frem.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.