Ruralis har fulgt strukturutvikling i landbruket fra etterkrigstiden og frem til i dag. Forskningen spenner fra analyser av statistikk og tolkninger av endringsmønstre innenfor dette til analyser av mer kvalitativt materiale som avdekker bønder og landbruksfamiliers motivasjon, planer og strategier for fremtiden.

Forskningsfeltet inkluderer analyser av kjønnsforskjeller, generasjonsskifte og rekruttering, odel eiendom og leieavtaler, betydning av mangesysleri og arbeid utenfor bruket, betydning av ulike produksjonsmåter og system, og betydning av lokalsamfunn for opprettholdelse av landbruk i bygdene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.