Utmarka har stor oppmerksomhet – fra grunneiere som vil utnytte den til utvidede og nye næringsformål, fra miljøvernere som ser viktige verneverdier, fra eiendomsutviklere, fra store og små energiprodusenter som vil utnytte vann og vind, fra nasjonale og internasjonale selskaper med fornyet interesse for mineralutvinning, fra stadig flere hytteeiere og fra alle de som vil fortsette å bruke utmarka som før, enten det er til næring eller fritid.

Ruralis forsker blant annet på: Friluftsliv: spenninger og konflikter knyttet til friluftsliv i utmarka, inkludert allemannsrett, forvaltning av «Marka»-områder og bruk-vern problematikk; Industriutvikling: Spesielt energiproduksjon og mineralutvinning i møtet med andre utmarksinteresser; Primærnæringer (jord- og skogbruk og reindrift): viktige utviklingstrekk og behov når det gjelder bruk, utnyttelse og forvaltning av utmarksressurser tilknyttet primærnæringene; Forvaltning og regional utvikling: sammenhenger mellom utviklingstrekk og behov på tvers av sektorer og interesser i spennet mellom lokalt og globalt nivå.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.