RURALIS er opptatt av at innovasjon skal føre til forandring, utvikling og verdiskaping i samfunnet.

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er opptatt av å bidra til innovasjon, spesifikk FoU drevet innovasjon som er basert på resultater skapt gjennom FoU (forskning og utvikling) aktiviteter.

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid med andre aktører gjennom forskningsoppdrag og forskningsbasert utviklingsarbeid i RURALIS øker mulighet til å fremme innovasjon.

RURALIS har jobbet med og er engasjert i ulike prosjekter og initiativer rettet mot innovasjon, bla. etablering og vertskap av et regionalt innovasjonsprogram for landbruket siden 2016; Landbruk21Trøndelag.

Prosjektet Capture+ utvikler biokull for jordbruket.

Prosjektet SOLTØRK viser bønder i Afrika hvordan de kan tørke og konservere frukt til lagring og salg.

Prosjektet BIOSMART skal fremme overgangen til bioøkonomien.

RURALIS er en aktiv bidragsyter til å bygge grunnlag til innovasjon gjennom generering av ny fagkunnskap og kunnskapsutveksling både nasjonalt og internasjonalt, hvor fornyelse av arbeidsmåter, produksjonsform, teknologiutvikling, bioøkonomi, bærekraft og klimavennlig tiltak er blant de sentrale temaene.