RURALIS er opptatt av innovasjon og huser i dag Landbruk21Trøndelag.