Europadagene 2020

Europadagene bringer Europa til Trøndelag gjennom en uke fylt med konferanser, verksteder, folkemøter, seminarer og dialoger, digitalt! Du inviteres til å la deg inspirere, øke din innsikt og å ta del i samskaping med europeiske aktører i Trondheim og Steinkjer.

Les mer

Historien bak grønne suksesser

Matbedriften Grønne Folk fra Frosta i Trøndelag var en av de 15 vinnerne i konkurransen som ble lyst ut av EU-forskningsprosjektet LIAISON, hvor Ruralis er en av aktørene. Hele 220 virksomheter, prosjekter og initiativer fra 21 EU-land, Norge og Sveits…

Les mer

Demensomsorg på gård

Mennesker som rammes av demens mister etter hvert evnen til å fylle hverdagen med mening. De blir avhengige av hjelp fra de rundt seg. NIBIO og Ruralis har nylig publisert en rapport hvor de ser nærmere på kommunenes gårdsbaserte dagaktivitetstilbud…

Les mer

Ruralis setter dagsorden om jordvern

Er politikerne på jordet hvis de vil plante hus i matjord? Ruralis-forsker Heidi Vinge innledet nylig om problemstillingen rundt jordvern under et digitalt folkemøte i regi av Adresseavisen og NTNU.

Les mer

Ny forsker analyserer økonomien i landbruket

Ruralis har styrket kompetansen på forskning innen økonomi og politiske virkemidler i landbruket. Nyansatte Klaus Mittenzwei har lang erfaring i å analysere økonomisk tilstand og utvikling innen landbrukssektoren.

Les mer

Mardøla viser hvor sterkt følelsen av tap sitter igjen i generasjoner

7. august skriver Nationen interessant om Mardøla-utbyggingen. I hodet til en bygdeforsker som har vokst opp som gårdbrukersønn i Eresfjord etter reguleringen, vekket lederartikkelen mange refleksjoner. [Denne saken er skrevet av direktør og seniorforsker Svein Frisvoll, og stod på trykk…

Les mer

Klimakrangel om rødt kjøtt

Både bøndene og miljøbevegelsen ser rødt når de krangler om klima og forbruk av kjøtt. Det hemmer dialogen om hvordan landbruket skal møte klimakravene. [Denne saken er skrevet av forskningsassistent Anders Mahlum Melås, og stod på trykk i Nationen den…

Les mer

Hvor går de etter korona?

Færre gårdsbruk benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft i 2019 sammenlignet med tidligere år. Hvorfor det? Og hvordan vil koronaen påvirke bøndenes bruk av arbeidskraft på lengre sikt? [Denne saken er skrevet av forsker Alexander Zahl-Thanem, og stod på trykk i…

Les mer

Tenker nytt i Levende laboratorium

Sammen skal bønder, forskere og rådgivere utvikle nye løsninger for å få et mer miljøvennlig og lønnsomt landbruk. Arbeidsmetoden heter «Levende laboratorium» (LL).

Les mer

Fire av ti bønder frykter dårligere tider

Nesten 40 prosent av bøndene i undersøkelsen Trender i norsk landbruk 2020 frykter at gårdsdrifta vil gi dårligere økonomisk resultat de neste fem årene. Nesten like mange oppgir at det økonomiske resultatet fra gårdsdrifta har endret seg i negativ retning…

Les mer

Ruralis tar nytt steg ut i Europa

Ruralis er tatt opp som nytt medlem av Trøndelags Europakontor. – Ambisjonen vår er å delta i enda flere europeiske forskningsprosjekter enn vi allerede gjør, sier direktør Svein Frisvoll i Ruralis.

Les mer