Ruralis-artikkel i anerkjent tidsskrift

En artikkel som viser at ulv påvirker sauebønders psykiske helse negativt er antatt i det anerkjente tidsskriftet Journal of Rural Studies. Arbeidet er en del av forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn som ble ledet av Ruralis.

Les mer

Samanbrot i matvaresystema?

Mat må vi ha kvar dag, og det gjer mat til ei sårbar vare. Dette blir alle land mint på under koronakrisa. Pandemien gjer at vi bør sjå oss om etter nye måtar å forme eit matsystem på. [Denne kronikken…

Les mer

Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven

Kanskje var det en historisk mulighet som gikk tapt i perioden etter 2009 da altfor få av de store tiltaksforslagene ble iverksatt. [Denne saken er skrevet av forsker Jostein Brobakk, og stod på nationen.no den 10.06.2020.]

Les mer

Blir bygda ein betre stad etter koronaen?

Dette er tida til å tenke i lange linjer. Korleis blir tida etter koronaen, for oss alle, for landbruket og for bygdene? Dette er viktige problemstillingar som det ikkje er lette å svare på. [Denne kronikken er skrevet av seniorforsker…

Les mer

Trym designet vinnerlogo

Ruralis-prosjektet Climplement får egen logo. Mannen bak er Trym Ystad, elev ved Mære landbruksskole.

Les mer

Ruralis styrker laget på tre plasser

Tre nye forskere, fra like mange land og med kompetanse fra ulike felt. Svenske Madeleine Gustavsson, briten Richard Helliwell og norske Mads Dahl Gjefsen styrker Ruralis i løpet av året.

Les mer

Kalven kan få en kulere oppvekst

Kan mer kontakt med kua gi kalven en bedre start på livet? Ny forskning skal svare på hvordan ulike løsninger for samkvem påvirker dyrehelsa, melkeproduksjon og forbruk av fôr, og hvilke holdninger ulike grupper i samfunnet har til forholdet ku-kalv.

Les mer

Utmark i krisetider

Det lave forbruket av antibiotika på folk og husdyr i Norge, kan bli ett av våre sterkeste kort framover. Da bør vi ikke overse utmarkas betydning. [Denne saken er skrevet av seniorforsker Katrina Rønningen, og stod på nationen.no den 15.04.2020.]

Les mer

Hva er innafor i utmarka?

Bønder, turister og utbyggere krever alle sin plass i utmarka, men møtet mellom tradisjonell bruk og nye trender skaper utfordringer. Et nytt prosjekt skal gi mer innsikt i hvordan utmarka kan forvaltes til beste for de fleste.

Les mer

Anarkisten langs Nordvegen

Den som flyg over Noreg, den som reiser Nordvegen frå lufta, vil sjå ville fjell og fjordar og skog, men om ein ser etter, så ser ein også gardsbruka og dei småe bygdesentera spreidde mellom fjella og fjordane heile vegen…

Les mer

Ruralis-forsker ble doktor digitalt

Et tilnærmet stengt universitet stoppet ikke Heidi Vinge fra å forsvare doktoravhandlingen sin om jordvern. Vinge disputerte ved hjelp av Skype, med bare tre andre personer i rommet på NTNU Dragvoll.

Les mer

Forskere lufter ny ordning for klimakvoter

Kan klimakvoter fra luftfarten være med å finansiere lokale tiltak i landbruket, eller er det bare en høytflyvende idé? Ruralis arrangerer egen workshop om temaet under luftfartkonferansen i Bodø 28.-29. januar.

Les mer

Brit Logstein disputerer 10. januar 2020

Brit Logstein har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Farmers and mental health: A quantitative study of factors associated with mental health of farmers in Norway».

Les mer

Reiselivets toppidrettsutøvere

De som lykkes i det naturbaserte reiselivet kan beskrives som «reiselivets toppidrettsutøvere»: De må ofre noe for å nå målene sine. De har en stor, indre motivasjon som drivkraft. Og de vet at de er avhengige av å gi alt…

Les mer