Det er mange måter å se skog på

I en blogg på forskning.no hevder Ruralis-forsker Gro Follo og medforfattere at å se er å begripe noe med forståelsen sin. De spør: Kan gjengroingsskog med edelløvtrær i fremtiden bli forstått som noe verdifullt?

Les mer

Bytter bondekost med burgere

Livet som travel bonde kan gjøre det vanskelig å opprettholde sunne måltidsvaner, viser en ny undersøkelse. Det er for fristende å fylle i seg raske kalorier, mener eksperter.

Les mer

Melkeroboten gir ikke bedre likestilling i husarbeidet

En stadig større andel av melkeproduksjonen på norske gårder foregår med melkerobot. Med den økte fleksibiliteten melkeroboten gir, kunne en tenke seg at mannlige gårdbrukere tok større del i arbeidsoppgaver knyttet til hus og hjem enn det som tradisjonelt har…

Les mer

Disputas i statsvitenskap for Jostein Brobakk

Jostein Brobakk forsvarer fredag 14.12.2018, graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Effekten av matkrise. Flernivåanalyse av regimeendringer og aktørresponser.» Vi ønsker han lykke til i morgen!

Les mer