Ruralis - vår historie

Vår historie

Om oss / Vår historie

I over 40 år har Ruralis bidratt til å utvikle næringslivet og forvaltning med unik kunnskap om rurale forhold. Det hele startet i 1982 da Norges landbruksvitenskapelige råd lyste ut penger til et stort forskningsprosjekt om bønders arbeidsmiljø og helse.