Alle inngående fakturaer fra våre leverandører skal sendes elektronisk.

Fakturaer mottas på elektronisk handelsformat (EHF) – PEPPOL BIS. Du må da oppgi Ruralis sitt org.nr. 982890535Bank:  Kontonummer: 42004096066
IBAN kontonummer: NO55 4200 4096 066
BIC/SWIFT: SPTRNO 22
Kontoinnehaver: Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
Bankens navn: Sparebank1 Midt-Norge
Bankens land: Norge