Alle inngående fakturaer fra våre leverandører skal sendes elektronisk.

  1. Fakturaer mottas fortrinnsvis på elektronisk handelsformat (EHF). Du må da oppgi Ruralis sitt org.nr. 982890535.
  2. Alternativt send faktura på e-post i PDF-format til 982890535-NO@azetsinvoice.com

 

Bank:  Kontonummer: 42004096066
IBAN kontonummer: NO55 4200 4096 066
BIC/SWIFT: SPTRNO 22
Kontoinnehaver: Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
Bankens navn: Sparebank1 Midt-Norge
Bankens land: Norge