RURALIS styre oppnevnes av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ansatte ved RURALIS.

Navn Oppnevnt av Periode
Riche Vestby (leder) Norges forskningsråd 2017-19
Torberg Falch NTNU 2016-18
Johan Fredrik Rye NTNU 2017-19
Ann-Charlott Pedersen NTNU 2017-19
Per Olav Skjervold Norges forskningsråd 2016-18
John Petter Løvstad Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2015-17
Einar Frogner (nestleder) Norges Bondelag 2017-19
Frode Flemsæter Ansatte ved RURALIS 2017-18
Jostein Vik Ansatte ved RURALIS 2016-17

Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2016-18
Agnes Bolsø NTNU 2016-18
Gleny Foslie Norges forskningsråd 2016-18
Marit Skjelstad
Norsk Landbrukssamvirke
2017-19
Hilde Bjørkhaug Ansatte ved RURALIS 2016-17
Maja Farstad Ansatte ved RURALIS 2017-18