Ruralis styre oppnevnes av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ansatte ved Ruralis.

Navn Oppnevnt av Periode
Eva Falleth (leder) NMBU 2022-24
Gleny Foslie (nestleder) KS 2020-22
Håkon Leiulfsrud NTNU 2021-23
Anne Borge Johannesen NTNU 2020-22
John Erik Skjellnes Johansen Norges Bondelag 2020-22
Ann Guro Hansen Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2021-23
Harald Aspen NTNU 2022-24
Katrina Rønningen Ansatte ved Ruralis 2021-22
Maja Farstad Ansatte ved Ruralis 2022-23

Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2021-23
May Thorset NTNU 2021-23
Odd Arne Bratland KS 2020-22
Knut Bjørn Stokke NMBU 2022-24
Julie Nåvik Hval
Norsk Landbrukssamvirke
2020-22
Bjørn Eidem Ansatte ved Ruralis 2021-22
Madeleine Gustavsson Ansatte ved Ruralis 2022-23