Ruralis styre oppnevnes av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ansatte ved Ruralis.

Navn Oppnevnt av Periode
John Erik Skjellnes Johansen (nestleder) Norges Bondelag 2020-22
Eva Falleth (leder) NMBU 2019-21
Johan Fredrik Rye NTNU 2020-20
Anne Borge Johannesen NTNU 2020-22
Gleny Foslie KS 2020-22
Ann Merete Furuberg Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2018-20
Malin Noem Ravn NTNU 2019-21
Jostein Brobakk Ansatte ved Ruralis 2019-20
Egil Petter Stræte Ansatte ved Ruralis 2020-21

Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2019-20
Agnes Bolsø NTNU 2019-20
Odd Arne Bratland KS 2020-22
Katrine Broch Hauge UiO 2019-21
Julie Nåvik Hval
Norsk Landbrukssamvirke
2020-22
Katrina Rønningen Ansatte ved Ruralis 2019-20
Maja Farstad Ansatte ved Ruralis 2020-21