Ruralis styre oppnevnes av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ansatte ved Ruralis.

Navn Oppnevnt av Periode
Gleny Foslie (leder) KS 2023-23
Anne Borge Johannesen (nestleder) NTNU 2023-25
Håkon Leiulfsrud NTNU 2021-23
Kristine Lien Skog NMBU 2023-24
John Erik Skjellnes Johansen Norges Bondelag 2023-25
Ann Guro Hansen Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2021-23
Harald Aspen NTNU 2022-24
Richard Helliwell Ansatte ved Ruralis 2023-25
Klaus Mittenzwei Ansatte ved Ruralis 2023-24

Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2021-23
May Thorset NTNU 2021-23
Odd Arne Bratland KS 2023-23
Knut Bjørn Stokke NMBU 2022-24
Kristin Taraldsrud Hoff
Norsk Landbrukssamvirke
2023-25
Anders Mahlum Melås Ansatte ved Ruralis 2023-25
Jostein Brobakk Ansatte ved Ruralis 2023-24