Ruralis styre oppnevnes av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ansatte ved Ruralis.

Navn Oppnevnt av Periode
Riche Vestby (leder) Norges forskningsråd 2017-19
Torberg Falch NTNU 2016-18
Johan Fredrik Rye NTNU 2017-19
Ann-Charlott Pedersen NTNU 2017-19
Per Olav Skjervold Norges forskningsråd 2016-18
Ann Merete Furuberg Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2018-20
Einar Frogner (nestleder) Norges Bondelag 2017-19
Frode Flemsæter Ansatte ved Ruralis 2017-18
Hilde Bjørkhaug Ansatte ved Ruralis 2018-19

Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2016-18
Agnes Bolsø NTNU 2016-18
Gleny Foslie Norges forskningsråd 2016-18
Marit Skjelstad
Norsk Landbrukssamvirke
2017-19
Egil Petter Stræte Ansatte ved Ruralis 2018-19
Maja Farstad Ansatte ved Ruralis 2017-18