Ruralis styre oppnevnes av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ansatte ved Ruralis.

Navn Oppnevnt av Periode
Einar Frogner (leder) Norges Bondelag 2017-19
Eva Falleth (nestleder) NMBU 2019-21
Johan Fredrik Rye NTNU 2017-19
Ann-Charlott Pedersen NTNU 2017-19
Riche Vestby Norges forskningsråd 2017-19
Ann Merete Furuberg Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2018-20
Malin Noem Ravn NTNU 2019-21
Jostein Brobakk Ansatte ved Ruralis 2019-20
Pia Otte Ansatte ved Ruralis 2019-19

Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2019-20
Agnes Bolsø NTNU 2019-20
Gleny Foslie KS 2016-19
Katrine Broch Hauge NMBU 2019-21
Marit Skjelstad
Norsk Landbrukssamvirke
2017-19
Katrina Rønningen Ansatte ved Ruralis 2019-20
Eirik Magnus Fuglestad Ansatte ved Ruralis 2019-19