Liste Rutenett

Grønn omsorg

”Inn på tunet” og ”Grønn omsorg” er fellesnavn på ulike tilbud og aktiviteter som bønder gir innen omsorg, rehabilitering, opplæring,…

Les mer

Kommunalisering Pluss

1. januar 2004 fikk norske kommuner økt myndighet på landbruksområdet. Fra da av behandler de de fleste saker etter konsesjonsloven,…

Les mer