Notat
Sammendrag Last ned PDF

Forfattere: Mads Dahl Gjefsen, Rob Burton, Sissel Rønning, Christian A. Klöckner, Richard Helliwell, Klaus Mittenzwei, Hugh Campbell, Gary Polhill, Nick Roxburgh, Kenneth Vilhelmsen

When Protein2.0 was funded in 2018 there were 30 startups working on cultivated proteins investing sums of money ranging between tens of thousands and a few hundreds of thousands of U.S. dollars. Now, as we approach the end of 2022, there are hundreds of startups engaged in the development of meat and milk proteins (including some worth over a billion US dollars) and a growing commercial support infrastructure.


Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Egil Petter Stræte, Jostein Vik, Eirik Magnus Fuglestad, Mads Dahl Gjefsen, Anders M. Melås, Roger A. Søraa

The agricultural sector is undergoing several transitions through “smart-farming” technologies. To make this innovation responsible, it is critical to support technological innovation at different stages of innovation with customized strategies for the individual technology.

Agricultural Systems, Volume 203, December 2022 https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103526


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Forfatter: Mads Dahl Gjefsen

Denne rapporten presenterer en «tiltaksmeny» for å fremme lokalbaserte verdikjeder rundt tre gjennom kommunale anbudsprosesser. Anbefalingene som gis, er formulert delvis på bakgrunn av forutsetninger og ambisjoner i Trondheim kommune og omegn, men er tenkt å være relevante for anskaffelsesprosesser i alle kommuner.


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Denne rapporten er et resultat fra prosjektet Smart teknologi for et bærekraftig landbruk (SmaT). Prosjektet startet opp i 2018 og avsluttes ved utgangen av 2021. Målet for SmaT-prosjektet er å bidra til teknologisk utvikling og innovasjon for økt bærekraftig produksjon i norsk landbruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri, Norsk landbrukssamvirke og Mære landbruksskole og forskere fra Ruralis og NTNU. I tillegg har teknologi-interesserte bønder og andre fagfolk vært involvert gjennom fagdager og fokusgrupper.


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Forfatter: Mads Dahl Gjefsen


Grønn Forskning i Midt-Norge har siden 2008 søkt å fremme forskning som møter behovene til aktørene i regionens jordbruksnæring gjennom dialog og samhandling mellom bønder, FoU-miljøer og offentlige aktører. Tematiske næringsgrupper utgjør bærebjelken i initiativet, i samspill med innspillseminar rettet mot virkemiddelapparatet og prosjektverksteder for videreutvikling av forskningsprosjekter.

Denne rapporten sammenfatter Ruralis’ evaluering av Grønn Forskning i Midt-Norge, som er gjennomført i april-august 2021. Evalueringen ble etterspurt av Trøndelag fylkeskommune i forbindelsen med tilskudd til videre drift av Grønn Forskning 2.0 høsten 2020. Arbeidet er utført på grunnlag av satsningens egne arbeidsdokumenter og rapporter, en studie av relevant forskningslitteratur, og 30 kvalitative intervjuer med informanter tilknyttet initiativet.