A-1/93 Kostholdvaner i et utvalg av norske bønder

Denne artikkelen presenterer data fra en spørreundersøkelse om kosthold blant 1927 bønder fra 10 bygder i Norge. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i starten av prosjektet "Forebyggende helsarbeid i landbruket". Prosjektet varte fra 1985 til 1990 og formålet var å redusere forekomsten av de tre mest utbredte sykdommene i den norske landbruksbefolkning (hjerte-kar-sykdommer, muskel- og skjelettsykdommer og skader) ved å endre helserelatert atferd. For å kartlegge problemene og for å kunne måle endring i atferd, herunder kostholdsvaner, ble bøndene bedt om å fylle ut et spørreskjema (selvadministrert) før prosjektstart, midtveis og ved prosjektets slutt. Denne artikkelen presenterer data om kostholdet før det forebyggende arbeidet startet opp. De enkelte kostholdsvanene er analysert i forhold til alder, kjønn, utdanning og type gårdsbruk og er også til en viss grad sammenlignet med data fra befolkningen generelt. Scandinavian Journal of Nutrition/ Næringsforskning 1/93

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.