R-3/95 Kommunalt tiltaksarbeid: mellom privat næringsinitiativ og offentlig virkemiddelapparat. En studie av Nordjylland og Nord-Trøndelag

Det kommunale tiltaksarbeidet i Norge og Danmark har vokst fram uten at dette er pålagt av staten. Fra slutten av 60-tallet så man i Norge at det utviklet seg en "distriktspolitikk" nedenfra, og i dag har de fleste kommuner engasjert seg i oppgaver som har til formål å fremme sysselsettingen i kommunen. Dette dreier seg om alt fra å tilby billige tomtearealer til næringsformål til å drive oppsøkende rådgivingsvirksomhet overfor det lokale næringsliv og potensielle etablerere, opprettelse av samarbeidsgrupper mellom lokale virksomheter ol. I denne rapporten settes søkelyset på kommunene som bindeledd mellom private næringsinitiativ og offentlige virkemidler. En oppgave som i dag synes å ha fått en mer framtredende plass i det kommunale tiltaksarbeidet. Hovedfokus er satt på hvilken rolle kommunene har og hvordan de arbeider for å hjelpe de private næringsinteressene fram til de offentlige virkemidlene?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.