Melkerobotbønder mer tilfreds med HMS, ferie og fritid

Melkerobotbønder er mer tilfreds med egen helse, arbeidsmiljø, arbeidssikkerhet, ferie og fritid enn melkebønder uten robot. Det viser tall fra trendundersøkelsen, en nasjonal spørreundersøkelse blant et representativt utvalg norske bønder gjennomført av Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning i 2016. Årsaken til forskjellen er nok ikke bare roboten, men det endrede driftsopplegget knyttet til robot og nyinvesteringer i driftsbygning.

Les mer