God dyrevelferd for bærekraftig fremtid

Holdninger til god dyrevelferd er i endring, og Good Animal undersøker det Foto: Odd Roger K. Langørgen

Prosjektet varer i fire år og har fått nær 10 millioner i støtte fra Forskningsrådets BIONÆR-program. – Utgangspunktet for prosjektet er den økende uenigheten om hva som er god dyrevelferd, eller godt husdyrhold, mellom bønder og myndigheter, mellom bønder og forbrukere, og mellom ulike grupper av bønder. Mange konflikter når media, og debatten går til…

Les mer