Slik er hverdagen med melkeroboten

Melkebonde med robot

Rapporten er en del av prosjektet «Nye strategier for avl, fôring, hygiene, helse og driftsledelse i automatiske melkesystemer (AMS)». Rapporten har som formål å belyse endringene i norsk landbruk som er knyttet til den kraftige økningen i andelen bruk med melkerobot de siste tiårene, med særlig blikk på bondens ståsted. Denne omveltningen i norsk landbruk…

Les mer