RURALIS etablerte i 2017 et utredningskontor i Oslo. RURALIS Utredning skal være en selvstendig enhet som skal levere utredninger og drive næringsutvikling innenfor nasjonale og regionale rurale problemstillinger til aktører i privat og offentlig sektor, enten selvstendig eller i nært samarbeid med forskerne i RURALIS eller andre strategiske samarbeidspartnere.

Målgruppene for utredningsoppgaver er særlig nasjonale aktører som departementer, interesseorganisasjoner og landsdekkende næringsaktører og aktører innen geografisk lokaliserte næringer og bedrifter innen hav-, land- og skognæringer og verdikjedene i bioøkonomien.

Akademisk er RURALIS Utredning sine fagområder bredt samfunnsfaglige og speiler RURALIS sitt veletablerte og tradisjonsrike forskningsmiljø i Trondheim.

Følgende personer er tilknyttet RURALIS Utredning: Per Christian Rålm og Bjørn Eidem.