Folkeavstemning gir høyere nei-andel til kommunesammenslåing