Velkommen til RURALIS

Institutt for rural- og regionalforskning

– frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser

Våre forskningsområder

Lokalsamfunn i bygd og by

Vi har lokalsamfunnet som ramme for mange av våre prosjekter. Sentralt for våre forskning på…

Les mer

Ressursforvaltning

En forsvarlig forvaltning av naturressurser krever utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Dette forskningsområdet omhandler…

Les mer

Næringsutvikling

Forskningsfeltet tar opp ulike perspektiver knyttet til næringsutvikling til lands og til vanns. Det omfatter…

Les mer

Kommune og region - samhandling bygd og by

Vi har kommunen og det regionale som ramme for mange av våre prosjekter. Bygdeutvikling og…

Les mer