Velkommen til Ruralis

Institutt for rural- og regionalforskning

Frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser

Våre forskningsområder

Lokalsamfunn i bygd og by

Lokalsamfunnet er rammen for mange av våre prosjekter. Sentralt for vår forskning på lokalsamfunn i…

Les mer

Ressursforvaltning

En forsvarlig forvaltning av naturressurser krever utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Dette forskningsområdet omhandler…

Les mer

Næringsutvikling

Forskningsfeltet tar opp ulike perspektiver knyttet til næringsutvikling til lands og til vanns. Det omfatter…

Les mer

Kommune og region - samhandling bygd og by

Kommunen og det regionale er rammen for mange av våre prosjekter. Bygdeutvikling og utviklingen mellom…

Les mer

Aktiviteter

Digital event: (Dis)Connections: Exploring the conceptualisation, methodologies and promises of assemblage and systems thinking approaches in food system research

(Dis)Connections is a free, live, digital event that will explore the potential for interconnections, synergies and disjuncture between system thinking and assemblage thinking approaches within food system research. The event brings together scholars from North America and Europe to discuss ...

Gå til aktivitet