Velkommen til Ruralis

Institutt for rural- og regionalforskning

Frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser

Våre forskningsområder

Lokalsamfunn i bygd og by

Lokalsamfunnet er rammen for mange av våre prosjekter. Sentralt for vår forskning på lokalsamfunn i…

Les mer

Ressursforvaltning

En forsvarlig forvaltning av naturressurser krever utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Dette forskningsområdet omhandler…

Les mer

Næringsutvikling

Forskningsfeltet tar opp ulike perspektiver knyttet til næringsutvikling til lands og til vanns. Det omfatter…

Les mer

Kommune og region - samhandling bygd og by

Kommunen og det regionale er rammen for mange av våre prosjekter. Bygdeutvikling og utviklingen mellom…

Les mer

Aktiviteter

Klimasmart landbruk

Jårheim, Hølonda, 24. april 19.00 Lufallsvegen 30, 7212 Korsvegen eller se www.jarheim.no Program Del 1 Musikalsk opning ved Eigil Reitan Møteleiar Lars Morten Rosmo, Landbruk 21 Trøndelag Innleiing ved Reidar Almås om boka Klimasmart landbruk Frå Forlaget: Åsmund Snøfugl Rektor ...

Gå til aktivitet