Sami_flag

Gratulerer med samefolkets dag! Lihkku beivviin!

Stiene til det samiske og Ruralis krysser rett som det er. Reindrifta, den mest tradisjonelle samiske næringsveien, og møtet mellom denne og andre utmarksinteresser er et viktig tema i flere av våre forskningsprosjekter. Viktige spørsmål i utmarksforskninga vår knytter seg til reindriftas rolle i forhold til arealbruk, rettigheter, rovdyr, endra natursyn, normer og vurderinger knytta til rettferdighetsforståelser – i blant annet klima- og urfolksperspektiv. For eksempel ser vi på er prosessen rundt vindkraftutbygging på Fosen.

Samene er en viktig del av det rurale Norge: Lihkku beivviin!