Klaus Mittenzwei

Ruralis-forsker rykker opp

Tre professorer fra ulike universitetet og høgskoler har vurdert 15 av Mittenzweis arbeider innen landbruksøkonomi. Etter en omfattende prosess var det stor enighet om at han fortjente tittelen forsker I.

Populær i departementer og direktorater

– Simuleringsmodellen gjør Klaus unik i fagmiljøet. Derfor er analysene hans populære hos departementer og direktorater som utreder endringer i den norske landbrukspolitikken, og hvilke konsekvenser de kan få, sier forskningsleder Magnar Forbord i Ruralis.

Å undersøke hva som skjer med bøndenes inntekter hvis tollen øker er ett eksempel på beregninger som gjøres ved hjelp av simuleringsmodellen. I det siste har Mittenzwei jobbet med klimatilpasninger, og hvordan de kan slå ut for landbruket.

Doktor i landbruksøkonomi

Mittenzwei har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og skrev avhandling om institusjonell økonomi og landbrukspolitikk. Ved hjelp av kvantitative modellbaserte verktøy har han forsket på ulike sider ved norsk og internasjonal landbrukspolitikk, som importvern, nasjonale støtteordninger og klimapolitiske virkemidler. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, samt bokkapitler, forskningsrapporter og kronikker.

To av dagens ansatte i Ruralis har allerede tittelen forsker I, Forbord selv og Rob Burton. Mittenzwei er den første forskeren ved instituttet med økonomi som kjerneområde, og Ruralis-ledelsen er veldig fornøyd med at han søkte – og fikk – opprykk.

Viser kvalitet og bredde

– Det styrker omdømmet vårt, fordi det synliggjør både kvalitet og bredde i forskningen. Som økonom utfyller Klaus resten av miljøet. Han har store internasjonale nettverk og er involvert i flere EU-prosjekter med sin spesialkompetanse på landbruk og økonomiske modeller, forteller Forbord.

Forskningsleder/Forsker I, Magnar Forbord

Forskningsleder/Forsker I, Magnar Forbord

Selv er Mittenzwei selvsagt glad for både opprykk og gode ord.

– Det oppleves som en anerkjennelse av arbeidet mitt. Det betyr ikke mye i det daglige virket, men tittelen teller positivt i konkurransen om prosjekter og viser en ekstra faglig tyngde, sier han.

Mittenzwei har også skrevet artikler om etikk i forskningen, blant annet om hvordan forskere som publiserer kontroversielle resultater blir møtt.