Strøm- og bensinprisene kan føre til at det blir dyrere å bo på bygda Foto: Colourbox

Strøm- og bensinprisene kan føre til at det blir dyrere å bo på bygda

Skrevet av Lise Dragland/RoR kommunikasjonsbyrå.

– Det at strøm og drivstoff blir dyrere gjør at bedrifter vil må heve prisene til kundene. Et eksempel på dette er f.eks. håndverkere som må øke prisene sine for å kompensere for høyere drivstoffpriser. Dette vil føre til at det blir dyrere å bygge hus og dette vil ramme distriktene hardere enn byene, forteller forsker Jostein Brobakk ved Ruralis.

– Markedsprisen for hus er allerede mye lavere i distriktet enn i byen og med økte priser på innsatsfaktorer vil denne differansen øke. Dermed rammes både næringslivet og befolkningen i distriktene hardere enn de som bor mer urbant, forteller forsker Jostein Brobakk ved Ruralis.

Nedleggelser

I landbruket vil dette kunne få store konsekvenser for bøndene.

– Bøndene er låst i et system som gjør det vanskeligere å finne alternativer som reduserer utgiftene. En bonde kan ikke uten videre overføre økte kostnader til kundene på samme måte som andre bedrifter. For gårdsbruk vil alle innsatsfaktorer som inkluderer strøm eller fossil energi bli dyrere. Den mest opplagte effekten av alt dette, er at bøndenes økonomi svekkes og at matproduksjonen går ned. Og kanskje vil flere gårdsbruk enn ellers, legges ned, forteller Brobakk.

Kan føre til klimatiltak i landbruket

Brobakk peker også på at prisen på fossil energi i ren markedstenkning kan også føre til en større vilje til å skifte til fornybar energi.

– Om de høye prisene fortsetter kan det også bidra til å øke omstillingstakten i retning nye alternativer, som f.eks. å gjødsle enda mer effektivt, installere solceller på låvetaket eller installere flisfyring i fjøset. Det er en stor mulighet for politikere nå til å bidra inn i landbruket med tiltak som gangner både bonden og klimaet. I dag er det f.eks. for dyrt for mange bønder med biodiesel –  ved å fjerne avgiften på dette vil man kunne gjøre en dobbel positiv forskjell.

Pressemelding for Ruralis i forbindelse med Lokalsamfunnsundersøkelsen.

For flere spørsmål angående saken, vennligst kontakt forsker jostein.brobakk@ruralis.no