Kystsamfunn utenfor Ålesund

Hvordan skal kystsamfunnene ruste seg mot klimaendringene?

Regjeringen har ambisiøse planer for nasjonens «blå økonomi», for å sikre fremtidig velstand for kyst- og havsamfunn. Likevel er disse områdene under stadig mer press på grunn av sosiale og økonomiske endringer. De forsterkes av kvinner og unges utvandring fra distriktene, og klimaendringer som forventes å ha alvorlige konsekvenser i kystnære rom.

Selv om den blå økonomien skaper rom og muligheter for noen, kan den bli ufordelaktig og til ulempe for andre. Derfor er det om å gjøre å skape likeverdige muligheter i den blå økonomien.

Endring krever mangfold

– Det blir viktig å skape kystsamfunn som har kapasitet til å endre seg, og da trengs det mangfold. BLUEPLACES er et treårig forskningsprosjekt som skal bidra til å øke motstandskraften til Norges kystsamfunn i møte med et raskt skiftende klima, sier prosjektleder Madeleine Gustavsson i Ruralis.

At kvinner og ungdommer flytter fra distriktene er et problem for mangfoldet, men naturlig nok ønsker de utdanning og attraktive arbeidsplasser. De må få lyst til å flytte tilbake og se for seg en fremtid der de kommer fra, så kystsamfunnene ikke blir avfolket. Så når regjeringen ønsker å satse på den blå sektoren blir spørsmålet: Hvordan gjøre den attraktiv for flere enn voksne menn?

Ulik kompetanse utvikler økonomien

– Å legge til rette for mangfold og likeverd vil gjøre det lettere å trekke til seg folk fra forskjellige samfunnslag – inkludert kvinner, ungdom, migranter og urfolk – med ulik kompetanse. Det vil igjen bidra til å utvikle den blå økonomien, og dermed gjøre samfunnene mer motstandsdyktige, sier prosjektrådgiver ved Ruralis, Rita Moseng Sivertsvik.

I BLUEPLACES tar forskerne opp den underliggende økonomiske og sosiale sammensetningen av kystsamfunn. De utforsker nøkkeltemaer på hvordan vi kan redusere presset på kystsamfunnene for å utvikle en blomstrende blå økonomi:

  • dets design
  • virkninger av klimaendringer
  • hvordan ulike grupper drar nytte av det
  • hvordan kystsamfunnenes motstandskraft kan forbedres
  • hvordan planlegging kan legge til rette for rettferdig utvikling av blå økonomi
  • hvordan fremtiden til den blå økonomien kan tenkes annerledes.

– Disse temaene er alle relatert til vårt bredere formål: å forstå hvordan en rettferdig blå økonomi kan se ut, og hvordan den kan bygge motstandsdyktige blå steder i en verden preget av klimautfordringer, sier Gustavsson.