BLUEPLACES er et nytt treårig forskningsprosjekt som skal bidra til å øke motstandskraften til Norges kystsamfunn i møte med et raskt skiftende klima.

Den norske regjeringen har ambisiøse planer for nasjonens ‘blå økonomi’; for å sikre fremtidig velstand for kyst- og havsamfunn. Likevel er hav og kystområder stadig mer under press, og selv om den blå økonomien skaper rom og muligheter for noen, kan den bli ufordelaktig og til ulempe for andre.

Kystsamfunnene i Norge er også under press på grunn av sosiale endringer som har blitt forsterket av kvinner og unges utvandring fra distriktene, samt klimaendringer som forventes å ha alvorlige konsekvenser i kystnære rom.

Spørsmålet er da hvordan vi kan gjøre Norges kystsamfunn motstandsdyktige mot fremtidige klimapåvirkninger i en tid der samfunnene selv opplever betydelig sosial og økonomisk endring?

I BLUEPLACES svarer vi på disse problemene ved å ta opp den underliggende økonomiske og sosiale sammensetningen av kystsamfunn: vi utforsker viktigheten av likeverd knyttet til det å skape motstandsdyktige kystsamfunn – steder som har positive resultater for hele samfunnet (inkludert kvinner, ungdom, migranter og urfolk) med bedre kapasitet til å tilpasse seg pågående og fremtidig press fra klimaendringer.

Vi utforsker nøkkeltemaer om hvordan vi kan redusere presset på kystsamfunnene for å utvikle en blomstrende blå økonomi: dets design; virkninger av klimaendringer; hvordan ulike grupper drar nytte av det; hvordan kystsamfunnenes motstandskraft kan forbedres; hvordan planlegging kan legge til rette for rettferdig utvikling av blå økonomi; og hvordan fremtiden til den blå økonomien kan tenkes annerledes.

Disse temaene er alle relatert til vårt bredere formål: å forstå hvordan en rettferdig blå økonomi kan se ut, og hvordan den kan bygge motstandsdyktige blå steder i en verden preget av klimautfordringer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.