Ansatte, gjesteforskere og masterstudenter ved Ruralis i 2017. Ruralis etablerte en egen utredningsavdeling med to ansatte i Oslo i mai 2017.