Styrets beretning

Årsberetning 2020 Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et selvstendig forskningsinstitutt lokalisert ved NTNU på Campus Dragvoll i Trondheim og i Oslo. Ruralis har som visjon å være den fremste nasjonale tilbyderen av kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser i rural- og regionsforskning. Samfunnsoppdraget vårt skal nås ved at…

Read More