Master students

Fiona Nora Harild Marron

Fiona Nora Harild Marron er masterstudent ved NTNU i Trondheim og skriver sin masteroppgave om bønder i Irland. Marron ser på forskjellige måter å drive jordbruk på, relasjoner mellom mennesker og natur, samt bønders perspektiver på fremtiden for jordbruk i Irland.