Utredningen skal bidra til å utvikle Rana-regionens vekst og attraktivitet, og skal inkludere omlandskommunene Lurøy, Nesna og Hemnes samt regionsenteret Mo i Rana.

Utredningen skal gi et godt kunnskapsgrunnlag om hvordan regionens befolkning (både fastboende, næringsutviklere og fritidshuseiere) vurderer og opplever utfordringer og muligheter i sin region, hvordan de bruker både regionssenteret og omlandet, samt hva de tenker er viktige felles satsninger fremover. Videre er det å få regionens kommuner / nærings- og utviklingsaktører til å samarbeide om hele regionens utvikling og vekst et viktig mål, herunder å få etablert varige strukturer for samarbeid. Det viktigste fokuset er hvordan samhandlingen foregår og kan bli bedre.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.