Brukermedvirkning i det interregionale programmet Grenseløs kunnskap

Dette er et forprosjekt med målsetting å utarbeide en strategi for brukermedvirkning i det interregionale programmet Grenseløs kunnskap. I forprosjektet er det foretatt et eksperiment med lokale brukerkontakter, en for hvert av de tre deltakende fylkene Jämtland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. For å ha utbytte av rapporten fra forprosjektet kreves et visst kjennskap til interregionalt samarbeid og programmet Grenseløs kunnskap.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2000 - 31/12/2001

Prosjektnr

6117.00

Finansiering

Interreg II v/Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.