Beate Horg

Informasjonsrådgiver

Beate Horg var ansatt ved Bygdeforskning til juni 2011.