Bygdehushold – livsform og strategi

Landbruket som økonomisk og sosial faktor i bygdene avtar, og en ønsker å se det rurale husholdet som noe mer enn en næringsavhengig tilpasning. Hvordan tilpasser bygdehushold seg de omskiftene som finnes i dagens bygder? Hva er husholdenes strategi for å etablere seg i bygdene? Dette vil være en intensiv studie av omlag 30 hushold fra ulike næringer og bygde-kommuner, basert på livsløpsintervjuer med både mann og kone i husholdet. Et overordnet mål er å bidra til teoriutvikling på feltet bygdehushold, der endringer i næringsstruktur, kultur, kjønn og livsløp er viktige stikkord.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektnr

6053.00

Prosjektperiode

01/01/1994 - 31/12/2001

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (stip.)

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.