Bygdehushold – livsform og strategi

Landbruket som økonomisk og sosial faktor i bygdene avtar, og en ønsker å se det rurale husholdet som noe mer enn en næringsavhengig tilpasning. Hvordan tilpasser bygdehushold seg de omskiftene som finnes i dagens bygder? Hva er husholdenes strategi for å etablere seg i bygdene? Dette vil være en intensiv studie av omlag 30 hushold fra ulike næringer og bygde-kommuner, basert på livsløpsintervjuer med både mann og kone i husholdet. Et overordnet mål er å bidra til teoriutvikling på feltet bygdehushold, der endringer i næringsstruktur, kultur, kjønn og livsløp er viktige stikkord.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/1994 - 31/12/2001

Prosjektnr

6053.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (stip.)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.