Landbruket som økonomisk og sosial faktor i bygdene avtar, og en ønsker å se det rurale husholdet som noe mer enn en næringsavhengig tilpasning. Hvordan tilpasser bygdehushold seg de omskiftene som finnes i dagens bygder? Hva er husholdenes strategi for å etablere seg i bygdene? Dette vil være en intensiv studie av omlag 30 hushold fra ulike næringer og bygde-kommuner, basert på livsløpsintervjuer med både mann og kone i husholdet. Et overordnet mål er å bidra til teoriutvikling på feltet bygdehushold, der endringer i næringsstruktur, kultur, kjønn og livsløp er viktige stikkord.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.