Ansatte

Ansatte / Forskere / Mariann Villa (sluttet desember 2017)

Mariann Villa (sluttet desember 2017)

Seniorforsker - Dr.polit. (sosiologi)

Mariann Villa har vore tilsett ved RURALIS sidan 1990 og har arbeidd med problemstillingar rundt flytting til bygda, og korleis bygda er framstilt og opplevd i ulike livsfasar generelt og blant ungdom spesielt. Mykje av dette er samla i doktoravhandlinga “Bygda som bustad” (sosiologi, NTNU). Ho har også arbeidd med studiar av festival og lokalt kulturliv. I dag arbeider ho i hovudsak med to prosjekt: om innvandrarar og integrering i bygdesamfunn og skulen si rolle i små lokalsamfunn.