Den nordlige periferi – regional identitet, selvråderett og utviklingskraft

Prosjektet er en del av et komparativt internasjonalt prosjekt, under EUs Article 10 Northern Periphery. Det har som mål å sammenligne erfaringer med ulike strategier, modeller og tiltak rettet mot distriktsutvikling i Europas “Nordlige periferi”. Deltakere i samarbeidet er forskningsmiljø i Sverige, Finland og Skottland, i tillegg til Nordlandsforskning som er nasjonal samarbeidspartner. Bygdeforsknings del av samarbeidsprosjektet retter spesielt fokus på selve periferibegrepet og på hvorvidt regio-nal selvstendighet mht. strategier og ressurser for distrikts-utvikling kan bidra til økt utviklingskraft.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/1998 - 31/12/2001

Prosjektnr

6037.00

Samarbeidspartnere

Forskningsmiljø i Sverige, Finland og Skottland, Nordlandsforskning

Finansiering

EU/Statens landbruksbank

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.