«Fra tofta til skolebenken» – Modernisering og rekruttering i fiskeflåten

Studien tar sikte på undersøke hvordan rekruttering har skjedd i fiske-flåten og hvordan moderniseringsprosesser i sam-funnet virker inn på rekrutteringa. Studien er en kvalitativ studie med det utgangspunkt at rekruttering dreier seg om utvikling og overføring av kunnskap og at slike prosesser endres i takt med andre endringer i samfunnet. Hovedmålet er å synlig-gjøre hvordan både overføringa av og innholdet i det som kalles fiskernes hverdagskunnskap endres, som følge av andre prosesser i og utenfor fiskerinæringa. Studien vil i liten grad kvantifisere rekrutteringsbehov og kompetanse-behov i fiske-flåten, men retter seg i stedet mot å belyse hvorvidt skapelsen av fiskeren skjer som følge av refleksive valg, sosi-alisering og disiplinering eller strukturell tvang.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6029.00

Prosjektperiode

01/01/1996 - 31/12/2002

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (stip.)

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.