Studien tar sikte på undersøke hvordan rekruttering har skjedd i fiske-flåten og hvordan moderniseringsprosesser i sam-funnet virker inn på rekrutteringa. Studien er en kvalitativ studie med det utgangspunkt at rekruttering dreier seg om utvikling og overføring av kunnskap og at slike prosesser endres i takt med andre endringer i samfunnet. Hovedmålet er å synlig-gjøre hvordan både overføringa av og innholdet i det som kalles fiskernes hverdagskunnskap endres, som følge av andre prosesser i og utenfor fiskerinæringa. Studien vil i liten grad kvantifisere rekrutteringsbehov og kompetanse-behov i fiske-flåten, men retter seg i stedet mot å belyse hvorvidt skapelsen av fiskeren skjer som følge av refleksive valg, sosi-alisering og disiplinering eller strukturell tvang.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.