«Fra tofta til skolebenken» – Modernisering og rekruttering i fiskeflåten

Studien tar sikte på undersøke hvordan rekruttering har skjedd i fiske-flåten og hvordan moderniseringsprosesser i sam-funnet virker inn på rekrutteringa. Studien er en kvalitativ studie med det utgangspunkt at rekruttering dreier seg om utvikling og overføring av kunnskap og at slike prosesser endres i takt med andre endringer i samfunnet. Hovedmålet er å synlig-gjøre hvordan både overføringa av og innholdet i det som kalles fiskernes hverdagskunnskap endres, som følge av andre prosesser i og utenfor fiskerinæringa. Studien vil i liten grad kvantifisere rekrutteringsbehov og kompetanse-behov i fiske-flåten, men retter seg i stedet mot å belyse hvorvidt skapelsen av fiskeren skjer som følge av refleksive valg, sosi-alisering og disiplinering eller strukturell tvang.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1996 - 31/12/2002

Prosjektnr

6029.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (stip.)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.