6L6A8862

Landbruk

Hvordan gjør vi landbruket lønnsomt igjen?

Det er et spørsmål vi blant annet jobber med i prosjektet Landbruk21 Trøndelag, som er et eksempel på hvordan vi tar en aktiv rolle for å finne nye og lønnsomme forretningsideer i landbruket. I landbruksforskningen studerer vi spesielt samspillet mellom landbruk og samfunn, for eksempel forvaltning av kollektive goder, landbrukets plass i verdikjeder, makt og politikk. Vi har også i over 15 år gjennomført studien Trender i norsk landbruk annet hvert år, som kartlegger den sosiale, økonomiske og økologiske utviklingen i næringen. Dette gir oss et viktig datagrunnlag for videre forskning.