Bakgrunnen for oppdraget er den lave andelen kvinner i kommune- og fylkespolitikken. Hvorfor er kvinner i mindretall i kommunestyrer og utvalg? Hvorfor sitter kvinner i kortere tid (færre perioder) enn mannlige politikere? Hva kan gjøres for å rette opp skjevheten? Oppdraget er et forprosjekt. Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse for hvordan man kan gjennomføre en nasjonal undersøkelse omkring disse spørsmålene. Hovedprosjektet skal omfatte alle politiske partier.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.