Befolkningsutviklinga i et område kan påvirke mulighetene til å utløse et marint verdiskapingspotensial. I denne undersøkelsen drøftes tre ulike framskrivingsalternativ for befolkningsutvikling i 15 kystkommuner og hvilke konsekvenser befolkningsutviklinga kan ha for realiseringa av det marine verdiskapingspotensialet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NORUT samfunnsforskning i Tromsø og er et innspill i SNDs strategiprosess.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.