Marine samfunn – Samfunnsmessige forutsetninger for marin verdiskaping- befolkningsutvikling fram mot 2020

Befolkningsutviklinga i et område kan påvirke mulighetene til å utløse et marint verdiskapingspotensial. I denne undersøkelsen drøftes tre ulike framskrivingsalternativ for befolkningsutvikling i 15 kystkommuner og hvilke konsekvenser befolkningsutviklinga kan ha for realiseringa av det marine verdiskapingspotensialet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NORUT samfunnsforskning i Tromsø og er et innspill i SNDs strategiprosess.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2001 - 31/12/2002

Prosjektnr

6137.00

Samarbeidspartnere

NORUT samfunnsforskning

Finansiering

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.