Dette er et delprosjekt i det interregionale prosjektet «Grense-løs kunnskap» som er et samarbeid mellom Mitthøgskolan i Østersund, Nord-Trøndelagsforskning og SFB. De tre nett-verks-organisasjonene som skal sammen–lignes er Kvinnum i Jämtland, Tiltakskvinner i Nord-Trøndelag og Kvinnenettverk i Sør-Trøndelag. Målet er å synliggjøre fordeler og ulemper ved nettverksorganisasjo-nene og utvikle nettverkene sam-men med representanter for kvinnene. I prosjekt-prosessen har vi nært samarbeid med et annet interregionalt prosjekt; «Kvinnevegen».

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.