Sammenligning av nettverksorganisasjoner for kvinner i Jämtland og Trøndelag

Dette er et delprosjekt i det interregionale prosjektet «Grense-løs kunnskap» som er et samarbeid mellom Mitthøgskolan i Østersund, Nord-Trøndelagsforskning og SFB. De tre nett-verks-organisasjonene som skal sammen–lignes er Kvinnum i Jämtland, Tiltakskvinner i Nord-Trøndelag og Kvinnenettverk i Sør-Trøndelag. Målet er å synliggjøre fordeler og ulemper ved nettverksorganisasjo-nene og utvikle nettverkene sam-men med representanter for kvinnene. I prosjekt-prosessen har vi nært samarbeid med et annet interregionalt prosjekt; «Kvinnevegen».

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/1998 - 31/12/2001

Prosjektnr

6026.00

Samarbeidspartnere

mellom Mitthøgskolan i Østersund, Nord-Trøndelagsforskning og SFB

Finansiering

Interreg II v/Nord-Trøndelag Fylkeskomm

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.