Det skal utføres en sammenstilling over hva som er gjort av skogeierretta oppsøkende virksomhet og erfaringer fra slikt arbeid i kystskogbruket. Sammenstillingen baserer seg på dokumenter om slik virksomhet/erfaring som Bygdeforskning får tilsendt fra Kystskogbruket, samt Follo (Bygdeforskning) sine allerede tilegnede innsikter og viten om temaet. Resultatene presenteres i en dokumentasjonsrapport på maksimalt 20 sider. Rapporten skal presentere sammenstillingen, forslag til tiltak, ulike måter å nå skogeieren på, og anbefalinger for videre oppfølging.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.