Sammenstilling og erfaring med skogeierretta oppsøkende virksomhet

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Det skal utføres en sammenstilling over hva som er gjort av skogeierretta oppsøkende virksomhet og erfaringer fra slikt arbeid i kystskogbruket. Sammenstillingen baserer seg på dokumenter om slik virksomhet/erfaring som Bygdeforskning får tilsendt fra Kystskogbruket, samt Follo (Bygdeforskning) sine allerede tilegnede innsikter og viten om temaet. Resultatene presenteres i en dokumentasjonsrapport på maksimalt 20 sider. Rapporten skal presentere sammenstillingen, forslag til tiltak, ulike måter å nå skogeieren på, og anbefalinger for videre oppfølging.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

15/10/2017 - 31/12/2017

Samarbeidspartnere

Arena Skog og Skognæringa Kyst

Finansiering

Kystskogmidlene og Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.