Ansatte

Ansatte / Forskere / Gro Follo (sluttet mars 2022)

Gro Follo (sluttet mars 2022)

Seniorforsker - Dr.polit. (antropologi)

Med sin antropologiske og pedagogiske utdanning er Gro Follo i utgangspunktet interessert i alt hva mennesker måtte bedrive og ikke bedrive, og disse menneskenes egne forståelser av det hele. I forskningssammenheng har dette gitt seg til kjenne i forbindelse med studier av norsk skogbruk og da gjerne med et kjønnsperspektiv, av risikoforståelser og ulykker, kjærlighetens vilkår i landbruket, dyrevelferd, naturbasert turisme, barns opplevelse av natur, matkvalitet, grensehandel og bygders imagebygging.