Sen-moderne ruraliteter: Sosial ulikhet, identitet og migrasjon i bygde-Norge

Prosjektet søker å utvikle den samfunnsvitenskapelige forståelsen av sosiale ulikheter i dagens bygde-Norge, blant annet sett i sammenheng med bygdefolks ulike normative fortolkninger av det “rurale”. Empirisk tar prosjektet utgangspunkt i analyser av flyttemønsteret mellom bygd og by, og diskuterer spesielt i hvilken grad migrasjon mellom rurale og urbane områder kan sees som resultat av den sosiale strukturen i bygdene, og også om denne migrasjonen bidrar til å (re-)produsere bygdenes sosiale lagdeling.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektnr

6127.04

Prosjektperiode

01/01/2001 - 31/12/2005

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (Stip. INTBU)

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.