Prosjektet søker å utvikle den samfunnsvitenskapelige forståelsen av sosiale ulikheter i dagens bygde-Norge, blant annet sett i sammenheng med bygdefolks ulike normative fortolkninger av det “rurale”. Empirisk tar prosjektet utgangspunkt i analyser av flyttemønsteret mellom bygd og by, og diskuterer spesielt i hvilken grad migrasjon mellom rurale og urbane områder kan sees som resultat av den sosiale strukturen i bygdene, og også om denne migrasjonen bidrar til å (re-)produsere bygdenes sosiale lagdeling.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.