Sen-moderne ruraliteter: Sosial ulikhet, identitet og migrasjon i bygde-Norge

Prosjektet søker å utvikle den samfunnsvitenskapelige forståelsen av sosiale ulikheter i dagens bygde-Norge, blant annet sett i sammenheng med bygdefolks ulike normative fortolkninger av det “rurale”. Empirisk tar prosjektet utgangspunkt i analyser av flyttemønsteret mellom bygd og by, og diskuterer spesielt i hvilken grad migrasjon mellom rurale og urbane områder kan sees som resultat av den sosiale strukturen i bygdene, og også om denne migrasjonen bidrar til å (re-)produsere bygdenes sosiale lagdeling.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2001 - 31/12/2005

Prosjektnr

6127.04

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (Stip. INTBU)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.