Ansatte

Ansatte / Forskere / Johan Fredrik Rye (sluttet april 2012)

Johan Fredrik Rye (sluttet april 2012)

Seniorforsker - Dr.polit. (sosiologi)

Ryes forskningsfelt er migrasjon og mobilitet. Hans doktoravhandling (sosiologi, NTNU) diskuterte innenlandsk bygd til by-flytting fra et klasseperspektiv. I dag arbeider Rye med prosjekter som analyserer to andre former for migrasjon som preger dagens moderne norske bygdesamfunn: Utenlandske arbeidere som kommer til landet for å arbeide i landbruksnæringen, og urbane nordmenns “deltids-migrasjon” til bygde-samfunn med utgangspunkt i fritidsboliger.

Johan Fredrik Rye var ansatt ved Bygdeforskning til april 2012.