Sluttevaluering av Blilystprosjektet

Evalueringen skal undersøke mulige effekter av Blilyst på befolkningsendring og næringsutvikling (nyetablering og ev også konkurstall hvis mulig å få til innenfor prosjektets økonomiske rammer). Prosjektet skal sammenligne tall for hele Blilyst perioden (2003-2013) med tall for sammenlignbare kommuner (Østerdalen og innlandskommunene i Nord-Trøndelag) samt nasjonale gjennomsnittstall.

Evalueringen skal også sammenstille en historisk oversikt basert på de to foregående evalueringene av Blilyst for å vurdere hvorvidt Blilyst har fulgt opp funn og anbefalinger fra tidligere evalueringer.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2013 - 31/12/2014

Prosjektnr

6310.00

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.