Evalueringen skal undersøke mulige effekter av Blilyst på befolkningsendring og næringsutvikling (nyetablering og ev også konkurstall hvis mulig å få til innenfor prosjektets økonomiske rammer). Prosjektet skal sammenligne tall for hele Blilyst perioden (2003-2013) med tall for sammenlignbare kommuner (Østerdalen og innlandskommunene i Nord-Trøndelag) samt nasjonale gjennomsnittstall.

Evalueringen skal også sammenstille en historisk oversikt basert på de to foregående evalueringene av Blilyst for å vurdere hvorvidt Blilyst har fulgt opp funn og anbefalinger fra tidligere evalueringer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.