Ansatte

Ansatte / Forskere / Svein Frisvoll

Svein Frisvoll

Direktør - PhD (geografi)

Svein Frisvoll er direktør og seniorforsker. Frisvoll har tidligere vært forskningsleder for to av senterets fire forskningsområder: lokalsamfunn og Kommune og region – samhandling bygd og by. Frisvoll har doktorgrad i geografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har forsket innenfor tema som ruralgeografi, regionalgeografi og offentlig forvaltning i rurale områder. Han har særlig arbeidet med forskning på rurale endringer og bygdeturisme, hvor samspillet mellom mennesker, steder og institusjoner har stått sentralt i forskningen. Frisvolls forskning innen regionalgeografi og offentlig forvaltning inkluderer studier av regional utvikling, kystsoneforvaltning, sammenslåing av kommuner, samt identitet og institusjonalisering av nye regioner og kommuner.  Frisvoll har også undersøkt hvordan rurale kommuner, hvorav noen møter dystre demografiske baner, møter utfordrende nasjonale velferdsreformer og strukturreformer gjennom strategier for å produsere velferdstjenester gjennom interkommunalt samarbeid. Frisvoll er en del av forskergruppene som

  • forsker på arbeidsinnvandring til bygda i det pågående prosjektet Global Labour in Rural Societies (GLARUS)
  • forsker på hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan utgjøre ressurser i stedsutvikling i det pågående prosjektet Heritage Routes
  • forsker på hvordan små distriktskommuner kan drive bedre samfunnsplanlegging (Distriktskommune 3.0)

Nyheter