Dette er et svensk - norsk samarbeidsprosjekt som tester ut ulike tekniske lyd- og lysløsninger som kan bidra til å minimere påkjørsler av vilt langs jernbanen.

Forskningen på norsk side koordineres av forskningsinstituttet Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Forskningen i Fase 1 ble gjennomført ved foringsplasser under vinteren 2020 og 2021, der vi testet viltets reaksjoner på ulike lydsignaler samt reaksjonene på lyd i kombinasjon med lys. Hensikten var å kartlegge hvilke lyder som har størst effekt på viltet og dermed vil være mest hensiktsmessige å bruke for å skremme viltet i en ønsket retning, det vil si ut av jernbanesporene. Nå i fase 2 skal vi teste bruk av ulike lyder langs jernbanesporene og på togene. Målet med prosjektet er økt vitenskapelig kunnskap som skal gi grunnlag for å utvikle effektive varslings-/skremmesystemer. De ulike tekniske og audiovisuelle løsningene testes hovedsakelig ut på hjortedyr, men også reaksjonsmønstrene til annet vilt (rev, hare, grevling o.l) blir observert dersom disse oppholder seg inne i forsøksområdet når varslingsenheten blir aktivert.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.