Foto: Jimmi Nilsson (SJ)
Foto: Jimmi Nilsson (SJ)

Test av tekniske løsninger for å forhindre viltpåkjørsler langs jernbanen (Viltvarslingsprosjekt Fase 2)

Dette er et svensk - norsk samarbeidsprosjekt som tester ut ulike tekniske lyd- og lysløsninger som kan bidra til å minimere påkjørsler av vilt langs jernbanen.

Forskningen på norsk side koordineres av forskningsinstituttet Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Forskningen i Fase 1 ble gjennomført ved foringsplasser under vinteren 2020 og 2021, der vi testet viltets reaksjoner på ulike lydsignaler samt reaksjonene på lyd i kombinasjon med lys. Hensikten var å kartlegge hvilke lyder som har størst effekt på viltet og dermed vil være mest hensiktsmessige å bruke for å skremme viltet i en ønsket retning, det vil si ut av jernbanesporene. Nå i fase 2 skal vi teste bruk av ulike lyder langs jernbanesporene og på togene. Målet med prosjektet er økt vitenskapelig kunnskap som skal gi grunnlag for å utvikle effektive varslings-/skremmesystemer. De ulike tekniske og audiovisuelle løsningene testes hovedsakelig ut på hjortedyr, men også reaksjonsmønstrene til annet vilt (rev, hare, grevling o.l) blir observert dersom disse oppholder seg inne i forsøksområdet når varslingsenheten blir aktivert.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6625

Prosjektperiode

01/09/2021 - 31/12/2024

Samarbeidspartnere

NIBIO, Studiestedet Evenstad HINN, pluss faggruppe Samt SLU og EnvironPlanning

Finansiering

Bane NOR,  Jernbanedirektoratet, Norske Tog og Interreg

Nyheter

Elg i sporet, rett nord for Koppang på Rørosbanen

Skal skremme elgen ut av sporet før toget kommer

Skrevet av Hedda Nossen/Bane NOR i samarbeid med Aina Winsvold/Ruralis. (Se filmer nederst i saken av hvordan elg…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.