Ansatte

Ansatte / Forskere / Aina Winsvold

Aina Winsvold

Seniorutreder/seniorforsker - PhD (sosiologi)

Aina Winsvold er ansatt som Seniorutreder / Forsker II ved Ruralis sitt Oslokontor.

Winsvold har en mastergrad og doktorgrad i sosiologi fra Lunds Universitet i Sverige. Mastergraden handlet om rural utvikling i den moderne tredje verden. Doktorgraden inkluderte ett års feltarbeid i India, og hun har omfattende feltarbeidserfaring både internasjonalt og fra ulike distrikt i Norge.

Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, vært internasjonal koordinator for Campbell Collaboration og Forsker II ved Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hun har også omfattende praktisk erfaring med distriktsutvikling, integreringsarbeid og kompetanseutvikling fra jobben som Regionkoordinator for Fjellregionen i Hedmark Fylkeskommune. Hun har erfaring med å være prosjekteier / prosjektleder for både kartlegginger, utviklingsprosjekt og forskningsprosjekt.