The cyborg fish – How objects become manageable

Prosjektet vil undersøke de prosessene og nettverkene som har skapt om torskeressursene i EU, Norge og Kanada til cyborgfisk og hvordan dette har gitt grunnlag for utvikling av fiskeriforvaltningssystemene i de respektive områdene. Til tross for at menneskeheten har levd av naturressurser sia tidenes morgen, er moderne ressursforvaltning et relativt nytt fenomen. I verdens fiskerisektor blei ressursforvaltning et kjernespørsmål i 1970-åra, da etablering av økonomiske soner brakte mer enn 95% av fiskeressursene under kyststatenes kontroll. I dette prosjektet med tittelen ”How objects become manageable – The cyborg fish and the management of cod in Canada, Norway and the European Union.”, studeres det hvordan forvaltningen av torskeressursene i EU, Kanada og Norge har utvikla seg fra 1970-åra og fram til i dag. Stor variasjon i ressursenes beskaffenhet, usikkerhet i tilgang, variasjon i næringstilpassinger og organisering, kunnskapssystemer, institusjoner og interesser i fiske, har gjort det vanskelig å bringe fri utnyttelse av felles ressurser som fisk under politisk og forvaltningsmessig kontroll. For at slik kontroll skal kunne utøves, må fisken omskapes til et forvaltningsbart objekt med definerte egenskaper. En slik egenskap kan være at den er en knapp og truet naturressurs. Dermed må dens interesser beskyttes, noe som krever institusjoner som kan ivareta denne beskyttelsen. Dette prosjektet beskriver hvordan fisken transformes fra å være en naturlig, ukontrollerbar organisme, til å bli et objekt med bestemte egenskaper og interesser som kan forvaltes og som gir grunnlag for etablering av ulike typer forvaltningsinstrumenter og institusjoner, med forskjellige typer makt og interesser. Gjennom et samspill mellom vitenskap, teknologi, politikk og økonomi omskapes fisken fra å være en naturlig organisme til en ”cyborg”, som representerer møtepunktet mellom naturen og samfunnet, representert ved naturvitenskapen, teknologien, politikken og økonomien. Denne ”cyborgfisken” kan måles og beregnes på ulike måter og framstilles som vekt, verdi, som mål for en fangstoperasjon eller som en bærer av viktige samfunnsinteresser som for eksempel bosetting. I denne prosessen der oppbygging og institusjonalisering av forvaltning er det viktigste utkommet endres både fisken som naturressurs og de menneskene som har utnyttet den, karakter. Cyborgfisken blir utnyttet av en tilsvarende kompleks fisker, nemlig cyborgfiskeren. 

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2005 - 31/12/2008

Prosjektnr

6177.00

Samarbeidspartnere

Norges Fiskerihøgskole, Fiskeriforskning, Memorial University of Newfoundland

Finansiering

Norges forskningsråd

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.