Dette forbedringstiltaket går ut på å presentere en «tiltaksmeny» for å fremme lokalbaserte verdikjeder rundt tre gjennom anbudsprosesser i Trondheim kommune.

Aktiviteten vil ha særlig søkelys på mindre anbudsstørrelser (<20MNOK), ut fra en hypotese om at disse har størst potensiale for økt involvering av lokale aktører. En styringsgruppe vil møtes månedlig gjennom prosjektet for å holdes oppdatert og gi innspill til planlegging, gjennomføring og evaluering av hver aktivitet: en skrivebordsstudie, deltagelse på eksisterende næringsarenaer, og semi-strukturerte intervjuer. Prosjektet munner ut i en sluttrapport og vil dessuten presenteres under Trebyfestivalen 21.-22. juni 2022.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.